Velkommen til Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. En af vores centrale opgaver er at behandle klager over statsforvaltningen (adoptionssamrådene) fra borgere, der har fået afslag på at blive godkendt til at adoptere et barn fra udlandet eller Danmark. 

Denne hjemmeside opdateres ikke mere. Der henvises til Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk  eller du kan sende en mail til ast@remove-this.ast.dk

Afgørelser

Adoptionsnævnet offentliggør løbende resuméer af udvalgte afgørelser, vi har truffet. Du kan læse alle de afgørelser, vi har truffet siden den 1. januar 2000. Afgørelserne giver i et vist omfang et billede af, hvordan de forskellige bestemmelser i adoptionsloven og godkendelsesbekendtgørelsen bliver anvendt i praksis.

Adoptionsprocessen

Hvis du ønsker at adoptere et barn, kan du ansøge om det hos statsforvaltningen, som sætter en undersøgelse i gang. Hvordan undersøgelsen foregår, og hvilken myndighed der undersøger dine forhold, afhænger af, hvilken form for adoption der er tale om. 

Tal og publikationer

Adoptionsnævnet har til opgave at indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet både på nationalt og på internationalt plan. Hvert år offentliggør vi statistikker over ansøgninger og afgørelser om godkendelse til adoption, over udviklingen i de internationale og nationale adoptioner samt over nævnets egne afgørelser. Vores øvrige vidensindsamling publicerer vi løbende.